Diviačia zvernica Lúčky

Vyhľadávaným miestom hlavne pre rodiny s deťmi je diviačia zvernica nachádzajúca sa na konci obce Lúčky. Na ploche 0,6 hektára môžete vidieť niekoľko kusov diviaka lesného aj s mláďatami. Zvernica bola postavená v roku 1997 a jej primárnym cieľom bol výcvik poľovných psov pri kontakte s diviačou zverou. Dnes je obľúbeným cieľom turistov.


Máš presnejšie informácie? Doplň ich!